สำหรับใช้ภายใน

รุ่นสินค้า
โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า
โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบฝังฝ้า ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบฝังฝ้า ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบติดลอย ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบติดลอย ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบติดลอย ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบติดลอย ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบติดลอย ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบติดลอย ECO Series
โคมดาวน์ไลท์ LED ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวน์ไลท์ LED ECO Series
โคมดาวน์ไลท์ LED ECO Series
โคมดาวไลท์ LED HI-EFF Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ LED HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ LED HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นแบบปรับได้ HI-EFF Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นแบบปรับได้ HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นแบบปรับได้ HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ LED ทรงกระบอก แบบติดลอย HI-EFF Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ LED ทรงกระบอก แบบติดลอย HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ LED ทรงกระบอก แบบติดลอย HI-EFF Series
โคมเพดานกลม LED ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมเพดานกลม LED ECO Series
โคมเพดานกลม LED ECO Series
โคมเพดานกลม LED ลายเปลือกหอย ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมเพดานกลม LED ลายเปลือกหอย ECO Series
โคมเพดานกลม LED ลายเปลือกหอย ECO Series
โคมเพดานกลม LED ฟ้า-ชมพู ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมเพดานกลม LED ฟ้า-ชมพู ECO Series
โคมเพดานกลม LED ฟ้า-ชมพู ECO Series
โคมเพดานอเนกประสงค์ LED พร้อมรีโมท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมเพดานอเนกประสงค์ LED พร้อมรีโมท
โคมเพดานอเนกประสงค์ LED พร้อมรีโมท
โคมไฟ LED เข้าราง,ติดลอย ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฟ LED เข้าราง,ติดลอย ECO Series
โคมไฟ LED เข้าราง,ติดลอย ECO Series
โคมฝังฝ้า ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมฝังฝ้า ECO Series
โคมฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED วางบน T-Bar, แบบแขวน HI-EFF Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมพาแนล LED วางบน T-Bar, แบบแขวน HI-EFF Series
โคมพาแนล LED วางบน T-Bar, แบบแขวน HI-EFF Series
โคมสี่เหลี่ยม LED ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมสี่เหลี่ยม LED ECO Series
โคมสี่เหลี่ยม LED ECO Series
โคมไฮเบย์ LED ECO Series
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฮเบย์ LED ECO Series
โคมไฮเบย์ LED ECO Series
โคมไฮเบย์ LED สไตล์ UFO
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฮเบย์ LED สไตล์ UFO
โคมไฮเบย์ LED สไตล์ UFO
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
โคมไฟตั้งพื้นและติดโต๊ะ LED
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฟตั้งพื้นและติดโต๊ะ LED
โคมไฟตั้งพื้นและติดโต๊ะ LED
T5 โคมนีออนพร้อมบาลาส์ตอิเล็คทรอนิค และหลอดรุ่นเปลือย และรุ่นพรีสเมติก
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
T5 โคมนีออนพร้อมบาลาส์ตอิเล็คทรอนิค และหลอดรุ่นเปลือย และรุ่นพรีสเมติก
T5 โคมนีออนพร้อมบาลาส์ตอิเล็คทรอนิค และหลอดรุ่นเปลือย และรุ่นพรีสเมติก
T5 โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังฝ้า พร้อมบาลาสต์อิเล็กทรอนิค
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
T5 โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังฝ้า พร้อมบาลาสต์อิเล็กทรอนิค
T5 โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังฝ้า พร้อมบาลาสต์อิเล็กทรอนิค
โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดลอยและฝังฝ้า
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดลอยและฝังฝ้า
โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดลอยและฝังฝ้า
โคมไฟดาวไลท์ขั้ว E27
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฟดาวไลท์ขั้ว E27
โคมไฟดาวไลท์ขั้ว E27
โคมดาวไลท์ 2XE27
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ 2XE27
โคมดาวไลท์ 2XE27
โคมดาวไลท์ 2XE27 พร้อมกระจกปิด
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ 2XE27 พร้อมกระจกปิด
โคมดาวไลท์ 2XE27 พร้อมกระจกปิด
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นสี่เหลี่ยม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นสี่เหลี่ยม
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นสี่เหลี่ยม
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นทรงกลม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นทรงกลม
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นทรงกลม
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 1 ช่อง
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 1 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 1 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 2 ช่อง
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 2 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 2 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 3 ช่อง
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 3 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 3 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 4 ช่อง
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 4 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 4 ช่อง
โคมไฮเบย์พรีสเมติก
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฮเบย์พรีสเมติก
โคมไฮเบย์พรีสเมติก
โคมไฮเบย์อลูมิเนียม
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฮเบย์อลูมิเนียม
โคมไฮเบย์อลูมิเนียม
โคมสี่เหลี่ยม (เมทัลฮาไลด์)
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมสี่เหลี่ยม (เมทัลฮาไลด์)
โคมสี่เหลี่ยม (เมทัลฮาไลด์)
โคมโลเบย์พรีสเมติก
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมโลเบย์พรีสเมติก
โคมโลเบย์พรีสเมติก
โคมไฟห้อยเพดาน
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฟห้อยเพดาน
โคมไฟห้อยเพดาน
HI-TEK ชุดโคมเพดานLED บลูทูธ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
HI-TEK ชุดโคมเพดานLED บลูทูธ
HI-TEK ชุดโคมเพดานLED บลูทูธ
โคมไฟห้อยเพดาน/ โคมไฟระย้า
คลิกเพื่อดูรายละเอียดของรุ่นสินค้า
โคมไฟห้อยเพดาน/ โคมไฟระย้า
โคมไฟห้อยเพดาน/ โคมไฟระย้า