HI-TEK

T5 โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า พร้อมบาลาสต์ 2X28W

รายละเอียด

โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า ใช้กับหลอดไฟ T5 ขั้วG5 มาพร้อมบาลาสต์อิเล็คทรอนิค

ราคา     1,550 บาท

1,319 บาท

น้ำหนัก: 2.9 kg

โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า ใช้กับหลอดไฟ T5 ขั้วG5 มาพร้อมบาลาสต์อิเล็คทรอนิค

 - โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้าพร้อมบาลาสต์อิเล็คทรอนิคตัวโคมมีแผ่นสะท้อนแสงผลิตจากอลูมิเนียมความบริสุทธิ์
 - คุณภาพสูง
 - ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) มอก.344-2530  และ มอก.1955-2551
 - ผลิตตามมาตรฐานยุโรป (CE)
 

 - แสงขาว
 - กินไฟ :  2X28W
 - ขั้ว : G5
 - สว่าง 5,300 lm

สินค้าที่เกี่ยวข้อง