Kyoritsu

Kyoritsu เครื่องตรวจสอบสถานะแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล 3เฟส รุ่น 8030

รายละเอียด

เครื่องตรวจสอบสถานะของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก

ราคา    

3,640 บาท

น้ำหนัก: 0.3 kg

เครื่องตรวจสอบสถานะของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก

เครื่องตรวจสอบสถานะของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส
ใช้ตรวจสอบการเรียงลำดับของแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส รวมทั้งการขาดของเฟสใด
เฟสหนึ่งของระบบไฟฟ้า แสดงโดยการติดสว่างของ LED และการส่งสัญญาณ
เสียง buzzer

• ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาสะดวก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง