Kyoritsu

Kyoritsu แคลมพ์ Multi-Trans รุ่น 8008

รายละเอียด

ราคา    

8,905 บาท

น้ำหนัก: 1 kg

• อะแดปเตอร์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับแคล้มป์มิเตอร์โดยเฉพาะ โดยมีปากคีบขนาดใหญ่ทำให้คล้องเข้ากับสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้
ช่วยให้แคล้มป์มิเตอร์ที่มีอยู่เดิมสามารถวัดค่ากระแสได้สูงยิ่งขึ้นด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง