Kyoritsu

Kyoritsu มิเตอร์วัดค่า RCD รุ่น 5410

รายละเอียด

สามารถวัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time) วัดค่ากระแสตัดวงจร-ทดสอบระยะไกล วัดแรงดันไฟฟ้า

ราคา     20,220 บาท

16,175 บาท

น้ำหนัก: 0.97 kg

สามารถวัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time)  วัดค่ากระแสตัดวงจร-ทดสอบระยะไกล วัดแรงดันไฟฟ้า 

การวัดค่าเวลาในการตัดวงจร (RCD trip time)
สามารถทดสอบกระแสตกค้างไม่ทำงานตามกำหนดที่เร้นจ์ x 1/2 และวัดค่าเวลาในการตัดวงจรที่เร้นจ์ x1 และ x5

การวัดค่ากระแสตัดวงจร วัดค่ากระแสตัดวงจรด้วยการเปลี่ยนกระแสอัตโนมัติ
การทดสอบระยะไกล ล็อคปุ่มทดสอบได้ ช่วยให้จับสายวัดได้ทั้งสองมือ จะเริ่มวัดโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบแรงดันไฟฟ้าหลัก
การวัดแรงดันไฟฟ้า ในแต่ละเร้นจ์จะวัดแรงดันไฟฟ้าต่อเนื่องไปตลอดด้วยโหมด แสตนด์บาย

การตรวจสอบแรงดันหน้าสัมผัสแบบอัตโนมัติ (Contact Voltage) สามารถตรวจหาแรงดันไฟฟ้าที่ไหลลงดินของหลักดินหรือสายดิน ในระหว่างการทดสอบ RCD เมื่อจ่ายกระแสทดสอบเพื่อป้องกันไฟฟ้า ช็อต เนื่องจากสายดินชำรุด การวัดจะสิ้นสุดที่ AC50V หรือสูงกว่า

สามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้ โครงสร้างสามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้ ออกแบบตามมาตรฐาน IEC60529 IP54

แสงไฟพื้นหลัง ช่วยในการใช้งานในที่ที่มีความสว่างน้อย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง