Kyoritsu

Kyoritsu มิเตอร์วัดค่า RCD รุ่น 5402D

รายละเอียด

แสดงเวลาการตัดวงจรด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ ได้ทั้งที่ -ใช้หลอดนีออนสองดวงในการตรวจสอบการต่อสายไฟเข้ากับระบบ -ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย เลือกมุมเฟสในการวัด 0 และ 180 องศา"

ราคา     13,370 บาท

10,695 บาท

น้ำหนัก: 0.35 kg

แสดงเวลาการตัดวงจรด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ ได้ทั้งที่ใช้หลอดนีออนสองดวงในการตรวจสอบการต่อสายไฟเข้ากับระบบขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา และใช้งานง่าย เลือกมุมเฟสในการวัด 0 และ 180 องศา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง