Kyoritsu

Kyoritsu เครื่องวัดความต้านทานดินลูปและPSC รุ่น4118A

รายละเอียด

ย่านการวัดความต้านทานที่ 2000Ω ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 15mA เท่านั้น ซึ่งจะไม่ทำให้ตัว RCD ตัดวงจร เพราะค่าต่ำสุดที่ทำให้ RCD ตัดวงจรคือ 30mA

ราคา     15,440 บาท

15,440 บาท

น้ำหนัก: 2.7 kg

ย่านการวัดความต้านทานที่ 2000Ω ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 15mA เท่านั้น ซึ่งจะไม่ทำให้ตัว RCD ตัดวงจร เพราะค่าต่ำสุดที่ทำให้ RCD ตัดวงจรคือ 30mA

ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง
• มีหลอด LED 3 ดวง สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟเข้ากับระบบไฟฟ้า

• ย่านการวัดความต้านทานที่ 2000Ω ใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 15mA เท่านั้น ซึ่งจะไม่ทำให้ตัว RCD ตัดวงจร เพราะค่าต่ำสุดที่ทำให้ RCD ตัดวงจรคือ 30mA
• อ่านค่ากระแสลัดวงจร ณ จุดที่วัด (Prospective Short Circuit Current: PSC) 
• มีฟังก์ชันวัดแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อการทดสอบ
• จอแสดงผลเป็นแบบตัวเลขขนาดใหญ่ ทำให้อ่านค่าได้ง่าย
• วัดค่าความต้านทานแบบ Low Loop Resistance ซึ่งมีความละเอียดถึง 0.01Ω
• ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อมิเตอร์มีความร้อนเกินกำหนด
• แสดงการกลับขั้วสายไฟและสายนิวทรัลได้
• ออกแบบให้กันน้ำได้ในระดับ IP54
• ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61557

สินค้าที่เกี่ยวข้อง