Kyoritsu

Kyoritsu เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูงแบบเข็มรุ่น 3124

รายละเอียด

วัดค่าฉนวนได้สูงมากถึง 100GΩ ปรับแรงดันทดสอบได้ตั้งแต่ 1kV ถึง 10kV

ราคา    

79,180 บาท

น้ำหนัก: 4.2 kg

ดค่าฉนวนได้สูงมากถึง 100GΩ ปรับแรงดันทดสอบได้ตั้งแต่ 1kV ถึง 10kV 

วัดค่าฉนวนได้สูงมากถึง 100GΩ ปรับแรงดันทดสอบได้ตั้งแต่ 1kV ถึง 10kV
• มีช่องจ่ายแรงดันไฟ DC เพื่อต่อกับเครื่องบันทึกค่า

• ขนาดของแรงดันทดสอบจะแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าปัด
• มีระบบคายประจุไฟฟ้าออกจากวงจรที่วัดโดยอัตโนมัติ เมื่อหยุดวัด
• ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเมียมชนิดชาร์จใหม่ได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง