Kyoritsu

Kyoritsu เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า แบบดิจิตอล รุ่น 3007A

รายละเอียด

มีไฟส่องสว่างสำหรับดูค่าในที่มืด กระแสลัดวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA ตามมาตรฐาน IEC 61557 และ กระแสต่ำสุดในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าเท่ากับ 1mA ตามมาตรฐาน IEC 61557

ราคา    

15,309 บาท

น้ำหนัก: 1.4 kg

มีไฟส่องสว่างสำหรับดูค่าในที่มืด กระแสลัดวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA ตามมาตรฐาน IEC 61557 และ กระแสต่ำสุดในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าเท่ากับ 1mA ตามมาตรฐาน IEC 61557


มี Bargraph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ในการทดสอบฉนวน
• แสดงค่าแรงดันไฟสลับ (AC voltage) ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกะพริบ • ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัด ก่อนที่จะใช้วัดค่าความต่อเนื่อง • สวิตช์ Trac-Lok ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าและการวัดความต่อเนื่อง (เฉพาะรุ่น 3007A) • มีเสียงเตือน หากวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ • ระบบคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ จะคายประจุไฟฟ้าที่ค้างในวงจรที่วัดเมื่อปล่อยปุ่ม Test • มีไฟส่องสว่างสำหรับดูค่าในที่มืด (เฉพาะรุ่น 3007A) • กระแสลัดวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA ตามมาตรฐาน IEC 61557 • กระแสต่ำสุดในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าเท่ากับ 1mA ตามมาตรฐาน IEC 61557

สินค้าที่เกี่ยวข้อง