Kyoritsu

Kyoritsu เครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า แบบดิจิตอล รุ่น 3005A

รายละเอียด

กระแสลัดวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA ตามมาตรฐาน IEC 61557 และ กระแสต่ำสุดในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าเท่ากับ 1mA ตามมาตรฐาน IEC 61557

ราคา    

12,368 บาท

น้ำหนัก: 1.3 kg

กระแสลัดวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA ตามมาตรฐาน IEC 61557 และ กระแสต่ำสุดในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าเท่ากับ 1mA ตามมาตรฐาน IEC 61557

มี Bargraph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ในการทดสอบฉนวน • แสดงค่าแรงดันไฟสลับ (AC voltage) ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกะพริบ
• ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัด ก่อนที่จะใช้วัดค่าความต่อเนื่อง
• สวิตช์ Trac-Lok ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าและการวัดความต่อเนื่อง (เฉพาะรุ่น 3007A)
• มีเสียงเตือน หากวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่
• ระบบคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ จะคายประจุไฟฟ้าที่ค้างในวงจรที่วัดเมื่อปล่อยปุ่ม Test

• มีไฟส่องสว่างสำหรับดูค่าในที่มืด (เฉพาะรุ่น 3007A)

• กระแสลัดวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA ตามมาตรฐาน IEC 61557

• กระแสต่ำสุดในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าเท่ากับ 1mA ตามมาตรฐาน IEC 61557

สินค้าที่เกี่ยวข้อง