HI-TEK

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดตรง 18 วัตต์ แสงนวล (ยกลัง)

รายละเอียด

หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง ประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน

ราคา    

25 บาท

น้ำหนัก: 2.5 kg

หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง ประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน

 - ผลิตด้วยสาร HI-Efficency Phospher ทำให้มีแสงสว่างสูง
 
- ใช้กับโคม Ip65 โคมกันน้ำ โคมฟลูทรอนิค
 - ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) มอก. 956-2533 
และผลิตตามมาตรฐานยุโรป

 - แสงนวล
 
- 18 วัตต์
 
- ขั้ว : G13
 
- กระแสไฟ : 0.36A
 
- Color Rendering Index : 752Ra
 
- ความสว่าง : 1,180 ลูเมน
 
- อุณหภูมิสี : 3,000 K
 - อายุการใช้งาน : 12,000 ชม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง