Kyoritsu

Kyoritsu แคลมพ์มิเตอร์แบบดิจิตอล รุ่น 2200

รายละเอียด

รูปทรงเหมาะมือ น้ำหนักเบาบางเฉียบ แคลมป์มิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสสลับ 1000 A

ราคา    

1,955 บาท

น้ำหนัก: 1.2 kg

รูปทรงเหมาะมือ น้ำหนักเบาบางเฉียบ แคลมป์มิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสสลับ 1000 A ฟังก์ชัน DMM วัดค่า ACV,DCV วัดความต่อเนื่องของวงจรโดยแสดงผลด้วยเสียง
ย่านวัดอัตโนมัติ AC40/400/1000A

- รูปทรงเหมาะมือ น้ำหนักเบาบางเฉียบ
- แคลมป์มิเตอร์วัดไฟฟ้ากระแสสลับ 1000 A
- ฟังก์ชัน DMM วัดค่า ACV,DCV วัดความต่อเนื่องของวงจรโดยแสดงผลด้วยเสียง
- ย่านวัดอัตโนมัติ AC40/400/1000A

สินค้าที่เกี่ยวข้อง