Kyoritsu

Kyoritsu แคลมพ์มิเตอร์แบบดิจิตอล รุ่น 2031

รายละเอียด

สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าสลับได้ถึง 200A ปากคีบรูปหยดน้ำ วัดสายไฟฟ้าเส้นฝ่าศูนย์กลางได้ถึง 24 มม.

ราคา    

2,295 บาท

น้ำหนัก: 0.5 kg

สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าสลับได้ถึง 200A ปากคีบรูปหยดน้ำ วัดสายไฟฟ้าเส้นฝ่าศูนย์กลางได้ถึง 24 มม.

-สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าสลับได้ถึง 200A 
-ปากคีบรูปหยดน้ำ วัดสายไฟฟ้าเส้นฝ่าศูนย์กลางได้ถึง 24 มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง