Kyoritsu

Kyoritsu แคลมพ์มิเตอร์แบบดิจิตอล รุ่น2002R

รายละเอียด

สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 2000A ฟังก์ชันค้างค่า Peak

ราคา    

15,390 บาท

น้ำหนัก: 0.83 kg

สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 2000A ฟังก์ชันค้างค่า Peak

-สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 2000A 
-ฟังก์ชันค้างค่า Peak
-ปากคีบรูปหยดน้ำขนาดใหญ่ วัดสายไฟฟ้าเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 55 มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง