Kyoritsu

Kyoritsu มัลติมิเตอร์แบบเข็ม รุ่น1109S

รายละเอียด

มีสเกลเพลทเป็นกระจก ช่วยให้อ่านได้ง่ายและแม่นยำ มีช่องสัญญาณ Output ทีกรองไฟ DC ออกเมื่อใช้ในการวัดแรงดันไฟสลับ มีขั้วเสียบของสายวัดและขั๋วเสียบบนมิเตอร์ออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง

ราคา    

1,350 บาท

น้ำหนัก: 0.479 kg

มีสเกลเพลทเป็นกระจก ช่วยให้อ่านได้ง่ายและแม่นยำ มีช่องสัญญาณ Output ทีกรองไฟ DC ออกเมื่อใช้ในการวัดแรงดันไฟสลับ มีขั้วเสียบของสายวัดและขั๋วเสียบบนมิเตอร์ออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง

มีสเกลเพลทเป็นกระจก ช่วยให้อ่านได้ง่ายและแม่นยำ มีช่องสัญญาณ Output ทีกรองไฟ DC ออกเมื่อใช้ในการวัดแรงดันไฟสลับ มีขั้วเสียบของสายวัดและขั๋วเสียบบนมิเตอร์ออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง

มีสเกลเพลทเป็นกระจก ช่วยให้อ่านได้ง่ายและแม่นยำ มีช่องสัญญาณ
- Output ทีกรองไฟ DC ออกเมื่อใช้ในการวัดแรงดันไฟสลับ
- มีขั้วเสียบของสายวัดและขั๋วเสียบบนมิเตอร์ออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง