HI-TEK

โมชั่นเซ็นเซอร์

รายละเอียด

เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเปิดไฟเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวผ่าน และจะปิดเมื่อสิ่งเคลื่อนไหวออกจากพื้นที่

ราคา    

465 บาท

น้ำหนัก: 0.4 kg

เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเปิดไฟเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวผ่าน และจะปิดเมื่อสิ่งเคลื่อนไหวออกจากพื้นที่


 - เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว จะเปิดไฟเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวผ่าน และจะปิดไฟเมื่อมีสิ่งเคลื่อนไหวออกจากพื้นที่คลอบคลุมโดยเซนเซอร์ PIR
 - สามารถปรับตั้งเวลาที่จะให้ไฟติดอยู่หลังจากไม่มีสิ่งเคลื่อนไหวในพื่นที่ครอบคลุม ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 10 นาที
 - สามารถปรับตั้งการทำงานให้ใช้ได้เฉพาะเวลากลางคืน หรือ เฉพาะในเวลากลางวัน  หรือทั้งกลางวันกลางคืน
 - สามารถปรับองศาได้ถึง 180 องศา (แนวนอน) และ เกือบ 90 องศา (แนวตั้ง) ผ่านปุ่มปรับตรงส่วนบนของเครื่อง
 - มารพร้อมคู่มือ สะดวก ติดตั้งง่าย
 
- ผลิตตามมาตรฐานยุโรป (CE)

 - ไฟเข้า : 220V
 - กระแสไฟ (A) : 1200W

สินค้าที่เกี่ยวข้อง