HI-TEK

สวิทซ์แสงแดด 10แอมป์

รายละเอียด

สวิทช์แสงแดดอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน

ราคา    

190 บาท

น้ำหนัก: 0.2 kg

สวิทช์แสงแดดอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน

 - สวิทช์แสงแดดจะช่วยควบคุมการเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ไฟจะเปิดอัตโนมัตเมื่อมืด และจะปิดเองเมื่อสว่าง
 -  สวิทซ์แสงแดดจะทำให้หลอดไฟที่ต่อกับสวิทซ์ติดขึ้นเมื่อแสงน้อยกว่า 31 ลักษ์ (กลางคืน) และจะปิดเมื่อมีแสงสว่างมากกว่า 125 ลักษ์ (ฟ้าสาง)
 -
คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
 
- ผลิตตามมาตรฐานยุโรป (CE)

 - ไฟเข้า : 220V
 - กระแสไฟ (A) : 10

สินค้าที่เกี่ยวข้อง