สินค้าของเรา
สินค้าของเรา  >  HI-TEK  >  โคมไฟ  >  สำหรับใช้ภายใน

โคมไฟสำหรับใช้ภายใน


โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า
 • โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า
โคมฟลูออเรสเซนต์ฝังฝ้า
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบฝังฝ้า ECO Series
 • โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบฝังฝ้า ECO Series
 • โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบติดลอย ECO Series
 • โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบติดลอย ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงกลม แบบติดลอย ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบติดลอย ECO Series
 • โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบติดลอย ECO Series
โคมพาแนล LED ทรงเหลี่ยม แบบติดลอย ECO Series
โคมดาวน์ไลท์ LED ECO Series
 • โคมดาวน์ไลท์ LED ECO Series
โคมดาวน์ไลท์ LED ECO Series
โคมดาวไลท์ LED HI-EFF Series
 • โคมดาวไลท์ LED HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ LED HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นแบบปรับได้ HI-EFF Series
 • โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นแบบปรับได้ HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นแบบปรับได้ HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ LED ทรงกระบอก แบบติดลอย HI-EFF Series
 • โคมดาวไลท์ LED ทรงกระบอก แบบติดลอย HI-EFF Series
โคมดาวไลท์ LED ทรงกระบอก แบบติดลอย HI-EFF Series
โคมเพดานกลม LED ECO Series
 • โคมเพดานกลม LED ECO Series
โคมเพดานกลม LED ECO Series
โคมเพดานกลม LED ลายเปลือกหอย ECO Series
 • โคมเพดานกลม LED ลายเปลือกหอย ECO Series
โคมเพดานกลม LED ลายเปลือกหอย ECO Series
โคมเพดานกลม LED ฟ้า-ชมพู ECO Series
 • โคมเพดานกลม LED ฟ้า-ชมพู ECO Series
โคมเพดานกลม LED ฟ้า-ชมพู ECO Series
โคมเพดานอเนกประสงค์ LED พร้อมรีโมท
 • โคมเพดานอเนกประสงค์ LED พร้อมรีโมท
โคมเพดานอเนกประสงค์ LED พร้อมรีโมท
โคมไฟ LED เข้าราง,ติดลอย ECO Series
 • โคมไฟ LED เข้าราง,ติดลอย ECO Series
โคมไฟ LED เข้าราง,ติดลอย ECO Series
โคมฝังฝ้า ECO Series
 • โคมฝังฝ้า ECO Series
โคมฝังฝ้า ECO Series
โคมพาแนล LED วางบน T-Bar, แบบแขวน HI-EFF Series
 • โคมพาแนล LED วางบน T-Bar, แบบแขวน HI-EFF Series
โคมพาแนล LED วางบน T-Bar, แบบแขวน HI-EFF Series
โคมสี่เหลี่ยม LED ECO Series
 • โคมสี่เหลี่ยม LED ECO Series
โคมสี่เหลี่ยม LED ECO Series
โคมไฮเบย์ LED ECO Series
 • โคมไฮเบย์ LED ECO Series
โคมไฮเบย์ LED ECO Series
โคมไฮเบย์ LED สไตล์ UFO
 • โคมไฮเบย์ LED สไตล์ UFO
โคมไฮเบย์ LED สไตล์ UFO
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
 • โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
โคมไฟตั้งพื้นและติดโต๊ะ LED
 • โคมไฟตั้งพื้นและติดโต๊ะ LED
โคมไฟตั้งพื้นและติดโต๊ะ LED
T5 โคมนีออนพร้อมบาลาส์ตอิเล็คทรอนิค และหลอดรุ่นเปลือย และรุ่นพรีสเมติก
 • T5 โคมนีออนพร้อมบาลาส์ตอิเล็คทรอนิค และหลอดรุ่นเปลือย และรุ่นพรีสเมติก
T5 โคมนีออนพร้อมบาลาส์ตอิเล็คทรอนิค และหลอดรุ่นเปลือย และรุ่นพรีสเมติก
T5 โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังฝ้า พร้อมบาลาสต์อิเล็กทรอนิค
 • T5 โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังฝ้า พร้อมบาลาสต์อิเล็กทรอนิค
T5 โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังฝ้า พร้อมบาลาสต์อิเล็กทรอนิค
โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดลอยและฝังฝ้า
 • โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดลอยและฝังฝ้า
โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดติดลอยและฝังฝ้า
โคมไฟดาวไลท์ขั้ว E27
 • โคมไฟดาวไลท์ขั้ว E27
โคมไฟดาวไลท์ขั้ว E27
โคมดาวไลท์ 2XE27
 • โคมดาวไลท์ 2XE27
โคมดาวไลท์ 2XE27
โคมดาวไลท์ 2XE27 พร้อมกระจกปิด
 • โคมดาวไลท์ 2XE27 พร้อมกระจกปิด
โคมดาวไลท์ 2XE27 พร้อมกระจกปิด
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นสี่เหลี่ยม
 • โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นสี่เหลี่ยม
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นสี่เหลี่ยม
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นทรงกลม
 • โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นทรงกลม
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่นทรงกลม
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 1 ช่อง
 • โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 1 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 1 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 2 ช่อง
 • โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 2 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 2 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 3 ช่อง
 • โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 3 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 3 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 4 ช่อง
 • โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 4 ช่อง
โคมดาวไลท์ฮาโลเย่น 4 ช่อง
โคมไฮเบย์พรีสเมติก
 • โคมไฮเบย์พรีสเมติก
โคมไฮเบย์พรีสเมติก
โคมไฮเบย์อลูมิเนียม
 • โคมไฮเบย์อลูมิเนียม
โคมไฮเบย์อลูมิเนียม
โคมสี่เหลี่ยม (เมทัลฮาไลด์)
 • โคมสี่เหลี่ยม (เมทัลฮาไลด์)
โคมสี่เหลี่ยม (เมทัลฮาไลด์)
โคมโลเบย์พรีสเมติก
 • โคมโลเบย์พรีสเมติก
โคมโลเบย์พรีสเมติก
โคมไฟห้อยเพดาน
 • โคมไฟห้อยเพดาน
โคมไฟห้อยเพดาน
HI-TEK ชุดโคมเพดานLED บลูทูธ
 • HI-TEK ชุดโคมเพดานLED บลูทูธ
HI-TEK ชุดโคมเพดานLED บลูทูธ
โคมไฟห้อยเพดาน/ โคมไฟระย้า
 • โคมไฟห้อยเพดาน/ โคมไฟระย้า
โคมไฟห้อยเพดาน/ โคมไฟระย้า