ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2016 - North

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2016 ภาคเหนือ

05 Apr, 2016
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2016
ที่ภาคเหนือ ตลอดทั้งเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่,เพชรบูรณ์,พิจิตร,พิษณุโลกและนครสวรรค์
ขอขอบพระคุณชาวภาคเหนือทุกจังหวัดที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ