ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At  Chonburi

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดชลบุรี

11 Dec, 2015
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 
ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา 
ได้เดินทางไปยัง ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา , ร้านไลน์ติ้งสมาร์ท 
โรบินสัน+แปซิฟิคปาร์ค , ห้างเฉลิมไทย 
บริษัท บูรพา ซีซีทีวี แอนด์ไลท์ติ้ง จำกัด , จตุจักรชลบุรี
ขอขอบพระคุณชาวชลบุรีที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ