ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At  Pattaya

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 พัทยา

09 Dec, 2015
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 
ที่พัทยา เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา 
ได้เดินทางไปยัง 
ตลาดพัทยาใต้ , ตลาดนัดหาดจอมเทียน
ร้านพรชัยการไฟฟ้า (พัทยาเหนือ) , บรรเจิดอิเล็คทริค 
ถนนเลียบหาดพัทยา , พัทยาชาลีฮาร์ดแวร์

ขอขอบพระคุณชาวพัทยาที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ