ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At  Chanthaburi

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดจันทบุรี

01 Dec, 2015
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 
ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา 
ได้เดินทางไปยัง สงัดอีเล็คทริค , ตลาดเจริญสุข
ตลาดต้นมะม่วง , บริษัท จันทบุรี พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ จำกัด

ขอขอบพระคุณชาวจันทบุรีที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ