ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At  Surin

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดสุรินทร์

19 Nov, 2015
ประมวลภาพกองคาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 
ที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.58 ที่ผ่านมา 
ได้เดินทางไปยัง สถานีขนส่ง+ศูนย์ราชการ /เรือนทอง
ตลาดไนซ์สุรินทร์ , ตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์
 แสงสุรินทร์การไฟฟ้าและปิดท้ายกันที่ ตลาดโลตัสสุรินทร์พลาซ่า

ขอขอบพระคุณชาวสุรินทร์ที่ต้อนรับคณะคาราวานของเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับ