ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2015 At mukdahan

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 จังหวัดมุกดาหาร

30 Oct, 2015
คาราวาน HI-TEK Roadshow 2015 ได้เคลื่อนพลมากันที่จ.มุกดาหารกันแล้วครับ
โดยเราได้แวะทักทายกันที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมุกดาหาร
สถานีขนส่ง, ตลาดอินโดจีน , ตลาดสดเทศบาล ถนน พิทักษ์พนมเขต
ร้านสถิตย์ธรรมการไฟฟ้า , ร้านสมบูรณ์อิเฃ็คทริค และตลาดวัฒนธรรมพรเพชร
ขอบคุณชาวมุกดาหารที่ให้การต้อนรับคาราวานของเราครับ