ข่าวและกิจกรรม
Kyoritsu Measuring Instruments Seminar October16,2015

Kyoritsu Measuring Instruments Seminar October16,2015

16 Oct, 2015
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คุณสุรินทร์ วรสาธิต
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อจัดงาน " Kyoritsu Measuring Instruments Seminar " 
ให้แก่เจ้าหน้าที่วิสาหกิจไฟฟ้าลาว (Electricite Du LAOS) 
ณ โรงแรมเมอร์เคียว (Mercure Vientiane Hotel) กรุงเวียงจันทน์
โดยบริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมมือกับ
บริษัท เคอีดับบลิว(ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เคียวริทซึ อิเลคทริคัล
อินสทรูเม้นท์เวิร์ค จำกัด จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้น

จุดมุ่งหมายในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแนะนำและให้ความรู้การใช้เครื่องมือวัด
เคียวริทซึอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังต้องการเผยแพร่เทคโนโลยีของสินค้าเคียวริทซึ
ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ
คุณวรรณรัตน์ ส่งเสริมสุขเจริญ , คุณสุเมธ ชาญปัญญาพงศ์ มาจัดการอบรมในหัวข้อ
การใช้เครื่องมือ Multimeter , Clamp Meters , Earth Testers
Loop/PSC Teaters Power Meters และ High Voltage Insulation Testers 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมทดลองใช้สินค้าจริงและ
จับฉลากแจกของขวัญให้แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย
ทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าและการบริการหลังการขาย ตลอดจนการดูแล
ซ่อมบำรุงสินค้าอย่างมีคุณภาพ

คุณสุรินทร์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า  "หวังว่าพี่น้องรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวจะได้ใช้ข้อมูล
การสัมมนาครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการเลือกเครื่องมือประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป"